Ти давно мрієш побачити Ейфелеву вежу, покататися на серфі у Португалії, або погуляти по Барселоні?

Ми зможемо зробити твою мрію реальністю 🤩

 

Переможець конкурсу отримає квиток і спонсорування поїздки за своїм бажанням, загальним наміналом 20000 грн.

 

Умови акції:

1. Підпишись на нашу сторінку @mermade.com.ua.

2. Придбай будь-що з продукції MERMADE і отримай квиток, як на фото. Він - твій пропуск у цей конкурс*.

3. Зроби пост на своїй сторінці в Instagram або Tiktok з квитком MERMADE та хештегом #mermadedream. Відміть нас у ньому. Можеш описати подорож своєї мрії 🗺

4. Залиш під постом в Instagram або Tiktok коментар «готово», після того як зробиш публікацію.

 

В акції приймають участь пости, зроблені з 1.02.2022 до 28.02.2022 20:00

Переконайся, що твоя сторінка відкрита, щоб ми змогли побачити твій пост.

 

*Квиток можна отримати, купивши продукцію на сайті, у дірект Instagram або у мережі магазинів Idea Shop у Києві.

 

Результати конкурсу ми опублікуємо 28 лютого о 21:00

 

 

Акція “20000 грн на подорож мрії”

Строки проведення:

3 "01" лютого 2022 р. по 20:00 "28" лютого 2022 р.

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційні правила участі в рекламно – маркетинговому заході).

Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

Інформація про умови та порядок проведення Акції розміщується на веб - сайті Організатора mermade.com.ua

1. Організатор Акції.

1.1. Організатором Акції «Вигравай подорож мрії» (надалі – «Акція») виступає компанія «MERMADE».

2. Основні положення Акції.

2.1. Приймати участь в Акції можуть громадяни України, які постійно проживають в Україні (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил. Кількість Учасників не обмежена.

2.2. Виключення.

Учасниками Заходу не можуть бути :

- недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;

- нерезиденти України;

- співробітники, власники Організатора, співробітники третіх осіб, залучених до проведення Акції (надалі - Партнери), члени їх родин. Під безпосередніми членами родини розуміються дружина, чоловік, діти, батьки, рідні брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та співробітників Організатора, Партнерів.

- юридичні особи.

2.3. Акція проводиться на вебсайті Організатора mermade.com.ua, а також магазинах мережі “Ideashop”, що знаходяться за адресами:

Київ, ТРЦ “ЦУМ” ​​вулиця Хрещатик, 38

Київ, ТРЦ “Dream, Town”, ​​вулиця Оболонський проспект 1Б

Київ, ТРЦ “Lavina Mall”, ​​вулиця Берковецька 6Д

Київ, ТРЦ “Ocean Plaza”, ​​вулиця Антоновича 176.


Акція триватиме з "01" лютого 2022  р. по 20:00 "28" лютого 2022 року включно (надалі – «Період проведення Акції»).
3. Умови та порядок участі в Акції.
3.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:
3.1.2. Отримати картку учасника Акції у адміністратора (далі - Квиток “Dream Ticket”) при розрахунку (одна зона – одна картка) або при замовленні в інтернет-магазині Організатора продукції MERMADE.
3.1.3. Опублікувати фото або відео с квитком “Dream Ticket” у своєму профілі в мережах https://www.instagram.com або https://www.tiktok.com, відмітити сторінку Організатора “@mermade.com.ua” та поставити хештег “#mermadedream”.
4. Кількість покупок продукції MERMADE для участі в Акції необмежена.
4.1.1. В період проведення Акції необхідно зробити покупку будь-якої продукції MERMADE на вибір.
4.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 4.4. Учасники Акції, беручи участь в Акції, добровільно погоджуються надати Виконавцю Акції інформацію (включаючи персональну), визначену Виконавцем Акції, як необхідну для отримання відповідного Призу Акції. Учасник зобов’язується надавати достовірну контактну та особисту інформацію та надає свою згоду Організаторам на обробку, використання та включення до баз персональних даних всіх наданих персональних даних у рамках даної Акції відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».
4.5. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т. ч. порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції Призу.

5. Призовий фонд Акції.

5.1 Призами Акції є путівка вартістю до 20000 грн на обраний набрямок:

5.2. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 5.1. цих Правил. Призи Акції призначено для особистого використання Учасниками Акції і не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 7.1. цих Правил.

5.4. Організатор Акції та/або Партнери забезпечують передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Організатором.

5.5 Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.

5.6. Зовнішній вигляд і зміст Призів Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції. 5.7. Переможці Акції можуть отримати відповідні Призи Акції лише один раз в межах відповідного розіграшу Призів Акції, зазначеного в п.6 цих Правил.

6. Проведення розіграшу Призів.

6.1.1. Визначення Переможців Акції відбуватиметься "28" лютого 2022 року о 21:00 годині за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед публікацій, що приймають участь в Акції. .

6.1.2 Учасники Акції, визначені переможцями Акції, будуть повідомлені про це одразу через соціальні мережі.

6.1.4. Учасники Акції, визначені Переможцями Акції, пред’являють оригінал паспорта або посвідчення водія в місці отримання Призу Акції. Пред’явлення паспорта або посвідчення водія є обов’язковою умовою для отримання відповідного Призу Акції.

6.1.5. Головний Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається.

6.1.6. Переможці Акції НЕ мають право дарувати відповідний Приз будь-кому з родичів, знайомим і т. інш. за власним бажанням.

6.1.7. З моменту отримання Переможцем Призу, Організатор не несе відповідальності за випадкове знищення/втрату чи пошкодження Призу. 6.2.Результати визначення Переможців Акції, які отримають Приз, після отримання Призу вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.

6.3. Організатор не бере на себе відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно Призів, Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Призів Акції. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.4. Організатор не відповідає за будь-які витрати Переможців, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призу.

6.5. Організатор має право:

 відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином 

виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

 відмовити у видачі Призу Переможцю, який не виконав умови, необхідні для

отримання Призу, згідно цих Правил.

6.6. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

6.7. Відмова Переможця Акції від отримання Призу Акції та/або надання недостовірних персональних даних, позбавляє Переможця Акції права на отримання Призу Акції та вважається відмовою Переможця Акції від отримання ним відповідного Призу Акції. У такому випадку право на отримання відповідного Призу Акції переходить до резервного Переможця Акції згідно умов цих Правил. Будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором.

6.8. У разі відсутності у Переможця можливості/бажання використати/отримати Приз з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Призу.

6.9. Грошовий еквівалент Призів Акції не видається або заміна Призів Акції іншими товарами/послугами не допускається.

У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується сумою відповідного Призу.

УВАГА! Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм та час визначення Переможців Акції шляхом розміщення інформації на сайті: https://mermade.com.ua/ та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://www.instagram.com/mermade.com.ua/; https://www.tiktok.com/@mermade.ua/ 7. Інші умови.

7.1. Організатор залишає за собою право змінити дані правила, дату та час проведення розіграшу та визначення Переможців Акції, інші умови. Інформацію про зміну дати, зміну визначення Переможців Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

7.2. Організатор Акції не проводить повторне повідомлення Переможця Акції про його перемогу.

7.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призів Акції у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученні Призів Акції.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Переможцем Акції Призу Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції, в т.ч. з причини зазначення Переможцем Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції.

При цьому такий Переможець Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Призу Акції.

7.6. Переможці Акції погоджуються, що у разі отримання ними Призу Акції, їх особисті дані, які були надані Організатору, а також фіксація самого процесу вручення Призу Акції, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможцями Акції, і таке використання ніяким чином Переможцям Акції не оплачується.

7.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцями Акції Призу Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.9.1. Власником персональних даних Переможців Акції є Організатор.

7.9.2. Персональні дані Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.9.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.1.3. цих Правил, обробляються прізвище, ім’я, по - батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації. 7.9.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

7.9.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Організатор, якому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

7.9.6. Персональні дані Переможців Акції без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення його можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Призів Акції. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.9.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення Призу Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

7.9.8. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу,

вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Призу Акції.

7.9.9. Переможці Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 7.10. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на обробку його персональних даних.

7.11.Організатор не несе відповідальності за:

  •  неотримання Переможцем Акції Призу Акції з вини самого Переможця Акції;

  •  за відмову Переможця Акції від одержання Призу Акції,

  •  інші обставини, які не залежать від Організатора Акції.
    7.12. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції. 7.13. Проїзд до місця отримання Призу і в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням відповідного Призу та будь-які інші витрати Переможців Акції оплачуються Переможцями Акції, компенсації чи поверненню не підлягають.
    7.14. Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом тривалості Акції.